Mikä on uutta

Tervetuloa Cosmopolitanin keskusteluihin!

Osallistu keskusteluihin joko anonyymisti tai omalla nimimerkilläsi. Luethan keskustelualuuen säänöt täältä. Tervetuloa mukaan!

Voit aloittaa uuden keskustelun siirtymällä valitsemallesi keskustelualueelle ja kirjoittamalla suoraan punaisen vaakapalkin alapuolelle ("Kirjoita viestisi tähän").

Rekisteröi käyttäjätilisi foorumille klikkaamalla tästä!

* Arto Lauri 141.

  • Keskustelun aloittaja Vierailija
  • Aloitettu
V

Vierailija

Vieraileva tähti
#1
WHY refugees right now?Nuclear desertification
Very rarely have told them the background. Why right now 2015 Arab countries will be the order of a million refugees to Europe? The thing is very strange. Because everything else around the subject certainly under discussion. Journal of the Society opened the first of these closed doors. Magazine tells the summer issue of:
"The main reason why the flood of refugees will test the resilience of the recipient. Due to the fact that the Arab-inhabited areas koittelee the biggest drought in 100 years! Keeping the farm areas has had to be impossible. Because the ground water for irrigation are exhausted. Rural areas people forced to move because the provinces. And at the same time EATING and drinking water start at the end of the great cities. "
Journal says directly that at issue in the majority of humanity to the constant migration wave of the future in September. A constant lack of water! While a single 1000MW nuclear power plant condensate water evaporates blithely torneissaan as many as a million people living waters without a break in the sky! It will be what nuclear forces are ordered. . .---
- NUCLEAR what it REALLY is?
- Rarely you can get answers to this sensitive issue.
- Now you get both answers, and also figuratively here:
MIKSI pakolaisia juuri nyt?ydin aavikoitumista
Todella harvoin on kerrottu niitä taustoja. Minkä takia juuri nyt 2015-  Arabimaista tulee Eurooppaan miljoonaluokkaa pakolaisia? Asia on erittäin outoa. Koska kaikkea muuta aiheen ympärillä kyllä keskustellaankin. Seura lehti avasi ensimmäisenä näitä suljettuja ovia. Lehti kertoo kesän numerossa aiheesta:
" Keskeinen syy siihen, miksi pakolaisten tulva koettelee sietokykyä Euroopan vastaanottavissa. Johtuu siitä, että Arabien asuttamia alueita koittelee suurin kuivuus 100 vuoteen! Maatilojen pitäminen alueilla on käynnyt mahdottomaksi. koska pohjavedet kasteluun ovat loppuneet. Maaseudulta väki pakkomuuttaa siksi maakuntiin. Ja samalla ruokava ja juomavesi alkavat loppua myös suurista kaupungeista."
Lehti kertoo suoraan kyseessä olevan ihmiskunnan suurin myös tulevaan jatkuva muuttoaallon syy. Veden jatkuva puute! Samalla kun yksittäinen 1000MW ydinvoimala haihduttaa surutta lauhde vesi torneissaan peräti miljoonan ihmisen elinvedet tauotta taivaalle! Sitä tulee mitä ydinvoimin tilataan. . .---
- YDINVOIMA , mitä se OIKEASTI   on?
- Harvoin saat vastauksia tähän arkaan kysymykseen.
-  Nyt saat sekä vastaukset, että myös kuvallisesti täältä:_________________________________
Arto Lauri 141.Grass Empirehttps://www.youtube.com/watch?v=J1NLqm8C_GI--------------------------------------------------
Arto Lauri 140. 2014.01https://www.youtube.com/watch?v=uxRk5jbTnC0&feature=youtu.be-------------------------------------------
Arto Lauri 139. ONEhttps://www.youtube.com/watch?v=d6rKqOIp7Hc----------------------------------------------
Arto Lauri 138. Nuclear power losseshttps://www.youtube.com/watch?v=PdJH_RLCO0k--------------------------------------
Arto Lauri 137. Kristian Chttps://www.youtube.com/watch?v=CKfa-E9UWPc--------------------------------
Arto Lauri 136. Danielhttps://www.youtube.com/watch?v=NIg-TpJ23LY-------------------------
Arto Lauri 135.15c kWhhttps://www.youtube.com/watch?v=Azl3pO-HgpE---------------------
Arto Lauri 133. Parviainen, Lahtinen 2https://www.youtube.com/watch?v=5GGhFg3_eTI--------------
Arto Lauri 132. Kristian Parviainen, Jussi Lahtinen, Imai Hideyuki.
Arto Lauri 134. Blue-green algaehttps://www.youtube.com/watch?v=hXw_CuWODhE------